Untitled Document
 
 
Page not found | Autoverzekeringinspanje.com

Uitvaartverzekering

Middels deze verzekering kunt u de hoge en vaak onvoorziene kosten in het geval van overlijden van een familielid, afdekken. Door een relatief lage jaarpremie, laat u uw nabestaanden niet met financiële zorgen achter op een moment dat zij het emotioneel al zwaar hebben.

Deze verzekering dekt onder andere de volgende kosten tot de maximale totale dekking:
 
• Begrafeniskist
• Crematie of begrafenis
• Officiële certificeringen
• Begeleidende auto
• Krans
• Religieuze dienst
• Grafsteen en inscriptie
 
Tevens worden eventuele reiskosten vergoed indien de verzekerde komt te overlijden op afstand van de in de polis aangeduide locatie voor de begrafenis of crematie in Spanje. Dit kan ook gelden voor een eventuele begeleider van de overleden persoon.
 
Indien de verzekerde persoon na 3 jaar geen gebruik heeft gemaakt van deze polis en de premies betaald heeft, dan keert de verzekeraar 25 van de netto betaalde premies uit naar de verzekeringnemer.